17.4.2018 / Gösterim Sayısı : 84

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ STOK TAKİP PROGRAMI VE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMİ, EĞİTİM TOPLANTISI

​Bitki Koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması  ve bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile bitki koruma ürünlerinden izlenebilirliğin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

         Bundan dolayı Bakanlığımızca Bitki koruma ürünlerinden karekodlu satış ve  Hasat Öncesi Pestisit Denetimi gibi uygulamalar yürütülmektedir.

İlimizdeki bitki koruma ürünleri ve makineleri bayilerinin;  çiftçilerimize daha iyi ve düzenli hizmet verebilmelerinin sağlanması yanında, Bakanlığımız mevzuatlarının uygulamaları hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla 26 Mart 2018  günü saat 14.00 de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda 118 kişinin katılımıyla  bir toplantı yapılmıştır.

Bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak üründe kullanılan bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin safhaları kapsamakta olan ve Bakanlığımız tarafından hazırlanan Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Programı ve Hasat Öncesi Pestisit Denetimi, hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. 

''